Exempel

Svampar är väldigt fascinerande. Flera är mycket färgrika och vackra. Andra har fantastiska former. Många är extremt ovanliga och finns endast på mycket speciella substrat, eller finns endast i miljöer som varit trädbeväxta under många hundra år.

I boken Ädellövskogens gömda svampar presenteras många av de svampar som vi sällan hittar. Här finns både bedårande vackra arter och extremt sällsynta och sällan avbildade arter.

Även om du är nybörjare och inte kan så många svamparter än, så är det spännande att se vilka fantastiska arter som gömmer sig i nordens artrika ädellövskogar. För er som kan lite mer, så ger boken möjlighet att lära sig de riktigt svåra artgrupperna. Små fjällskivlingar, lökspindlingar och korallfingersvampar m.fl. är rikt representerade.

 

Boken är gjord med högsta möjliga tryckkvalité, vilket ger en fantastisk bildkvalitet och färgriktighet.

Rätt färgnyanser är väldigt svårt vid svampfotografering framförallt korallfingersvampar, Ramaria är svåra att återge.

Boken innehåller bra tydliga bilder och beskrivningar, på nästan 170 signal och rödlistade arter i ädellövskog.

Arternas utbredning i nordens lövskogsområden visas, samt rödliststatus och lokalt namn i respektive land. Detta gör att norska och danska svampintresserade också har stor nytta av boken. De flesta beskrivningarna är också skrivna på engelska.

Nedan visas några uppslag ur boken. Både några ganska ovanliga arter samt några signalarter som är lite mindre ovanliga, men som några av er kanske känner igen.

Uttdrag från boken